Tel: 034-441114

ร่วมงานกับเรา


รับสมัครพนักงานขาย  Sales Representative  ฝ่ายงานอุตสาหกรรม

-  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี  ทุกสาขา
-   อายุตั้งแต่ 23 ปีขี้นไป
-   มีประสบการณ์ด้านงานขาย โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-   มีความกระตือรือร้นสูง และขยันหาลูกค้าใหม่เสมอ
-   สวัสดิการฝ่ายขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าเสื่อมยานพาหนะ , ค่าน้ำมัน , ค่าโทรศัพท์มือถือ 


Scroll To Top