SHOP NOW

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน
- ติดต่อลูกค้า งานขายเครื่องจักร
- กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหรรมในเขต และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย-หญิง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ ทางด้านเครื่องกล บริการลูกค้า
- มีประสบการณ์งานขาย และติดตั้งเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ปฏิบัติงานทางเทคนิค งานขายเครื่องจักร
- ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ออกแบบ
- ดัดแปลง ให้เป็นไปตามแบบแปลน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย-หญิง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ ทางด้านเครื่องกล บริการลูกค้า
- มีประสบการณ์งานขาย และติดตั้งเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สั่งซื้อสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
- หาผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ รวมถึงสรรหา shipping รายใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า ราคา เสปคต่างๆและต่อรองราคา
- ติดตามการสั่งซื้อ ระยะเวลาการผลิต กำหนดการจัดส่งตามเอกสาร PL จัดทำเอกสาร INV ประสานงานการชำระเงินต่างประเทศ
- ประสานงาน shipping และตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ
- ประสานงานและจัดทำเอกสารประกอบการออกของ ตรวจสอบคอนเฟริ์มใบขนให้กับ shippingไทยเพื่อดำเนินการนำเข้า
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ การจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปี ทั้งเอกสาร พิธีการศุลกากร shipping
- ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือสื่อสารภาษาภาษาจีนได้ ประสานงานImport, Export และ Claim สินค้ากับ Supplier
รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย ออฟฟิศ โรงงาน
- รับ ออเดอร์ ส่งแผนกวางแผนการผลิต
- ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา และติดตามผล
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย - หญิง
- อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปวช. - ปริญญตรี
- มีประสบการณ์ทางด้านงานนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการด้านการขาย
คุณส่งศักดิ์ เจริญวงษ์ตระกูล
บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
52/10 หมู่ 3 ถนนคลองเทพกาญจนา
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034-441-114
แฟกซ์: 034-441-119