SHOP NOW
JSM_OFFICE
บริการของเรา
  • สะดวก และรวดเร็ว
  • ราคาเป็นธรรมต่อลูกค้า
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มาตรฐานสากล

แนวทางการใช้งานขัดแต่งพื้นผิวที่สมบูรณ์แบบ

  • การสนับสนุนลูกค้าโดยช่างเทคนิคของเราจะแนะนำวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการแก้ปัญหา
  • การจัดสัมมนาระดับมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกชนิดของตัวขัด การประยุกต์ใช้และเทคนิควิธีการแก้ปัญหา
  • วิธีการแก้ปัญหาของตัวขัดและเครื่องมือ

เครื่องมือที่ทันสมัย

เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าตามที่สั่ง


ทำงานร่วมกับลูกค้า

ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาที่ดีที่สุด ในการขัดพื้นผิว และสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อให้เหมาะักับงานแต่ละประเภท


ราคาที่เป็นธรรมต่อลูกค้าของเรา

เราคำนึงถึงความคุ้มค่าของลูกค้าตอบโจทย์ของลูกค้าด้วย
สินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานของลูกค้าที่สุด


Video

งานขัดสีหน้าไม้

เครื่องขัด MOTIMAC

เครื่องขัดขอบ MSS

กระดาษทราย + เครื่องขัดเหลี่ยม

กระดาษทรายกลม + แป้นจับ

ปืนเป่าลม

สอนซ่อมถอดประกอบเครื่องขัด